Nội quy nhận lớp

 

      Quý Thầy cô và các em sinh viên khi đã lựa chọn được lớp mình ưng ý, xin vui lòng bấm vào nút "Đăng ký dạy lớp này" và để lại thông tin cần thiết một cách trung thực, sau đó " Gửi thông tin đăng ký" về Ban Quản trị. Quý vị không cần phải điện thoại về Trung tâm để giữ lớp. Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc công bằng, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với gia sư đăng ký sớm nhất và có thông tin phù hợp nhất.